CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data for PCODE - CHHYB

katastr lokalita archeolog instituce roky výzkumu botanik datace detaily citace druhy mapa ID
ROZTOKY U PRAHY Kuna ARÚP 1980 Tempír pozdní doba bronzová
detaily citace druhy mapa 149
BLUČINA Cezavy Salaš Muzeum Brno 1983-1985 Kočár mladší doba bronzová
detaily citace druhy mapa aa 20
BŘECLAV Drnholec Opravil doba římská
detaily citace druhy mapa aa 28