CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data for PCODE - CHFIC

katastr lokalita archeolog instituce roky výzkumu botanik datace detaily citace druhy mapa ID
BŘECLAV Drnholec Opravil doba římská
detaily citace druhy mapa aa 28