organizační struktura

Knihovna

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR Praha získává literaturu z archeologie a příbuzných vědních oborů a zpřístupňuje ji uživatelům z řad odborné i širší veřejnosti. Knihovní fond obsahuje základní středoevropskou a západoevropskou odbornou produkci, ale také publikace z dalších částí Evropy i mimo ni. Snahou je získávat základní archeologické časopisy, řady a sborníky, a z monografií zejména práce teoretického a metodologického významu bez ohledu na místo vydání.

Elektronický katalog umožňuje rychlé vyhledávání monografií a seriálů, nebo článků pomocí internetu. Dle uvedených signatur lze pak snadno nalézt publikace ve volném výběru, kde je nyní nově přístupný knihovní fond.

Knihovna poskytuje čtenářům možnost volného výběru knih v jednotlivých oddílech: Příručka – Novinky – Časopisy (abecedně) – Řady (abecedně) – Monografie (podle země vydání). Výpůjčky se poskytují pouze prezenčně, reprografické služby jsou k dispozici. Služby knihovny upravuje Knihovní řád.

 • Zajišťuje zpracování veškerých druhů dokumentů (monografie, seriály, elektronické zdroje) docházejících do knihovny ARÚ AV ČR v automatizovaném knihovnickém systému ALEPH 500 a zabezpečuje jejich následné zpřístupnění v elektronickém katalogu knihovny.
 • Zpracovává výběrovou bibliografii české, moravské a slezské archeologie
 • Vytváří bázi ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací) pro RIV
 • Poskytuje informační, rešeršní a metodické služby pracovníkům ústavu, a po předchozí domluvě i mimoústavním zájemcům
 • Zabezpečuje přístupy do vybraných odborných databází
 • Zajišťuje také prodej knih vydaných Archeologickým ústavem AV ČR v Praze (aktuální seznam viz nabídka publikací), objednávky zde.

Knihovna je institucionálním členem SDRUK, SKIP.

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter