Digitální archiv české archeologie (v rámci programu „Informační společnost“ )
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc.
• identifikační číslo:
1ET200020405
• Rok realizace:
2004 - 2008
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
metody - digitalizace - archivace dat - Čechy
 
 
 

Cílem projektu je vyřešit některé důležité součásti komplexního informačního systému archeologických výzkumů. K hlavním cílům patří digitalizace podstatných částí primární dokumentace starších i probíhajících výzkumů a jejich provázání s geografickým informačním systémem a bibliografickými údaji. Smyslem daného postupu je (a) zachránit obsah některých dokumentů, které poškodila povodeň v r. 2002; (b) zajistit jiné dokumenty do budoucna proti následkům podobných událostí; (c) vyvinout metody digitalizace terénních dat umožňující kvalitativně nové zpracování informací, zejména prostorové analýzy; (d) zpřístupnit digitální data na intranetu ARÚ se záměrem provést v následující fázi rozšíření na internet. Projekt vychází z dlouhodobého programu modernizace zpracování a šíření odborných informací v ARÚ Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter