Nejstarší osídlení jižních Čech
• Řešitel:
doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/04/0628
• Rok realizace:
2004 - 2005
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - sídliště - jižní Čechy - paleolit - mezolit
 
 
 

Cílem projektu je publikace poznatků a dokumentace z grantu GA ČR reg. č. 404/00/0547. Připravovaná monografie shrne doklady všech fází paleolitického a mezolitického osídlení zmíněného území se zřetelem k získávání a využívání kamenných surovin včetně jejich externích kontextů. Součástí publikace bude charakteristika štěpných surovin a jejich fotografická dokumentace. Jde o prvé souborné zpracování předneolitického období v jižních Čechách.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter