úmrtí PhDr. Ladislava Hrdličky

V pátek 6. května se naposledy rozloučíme s kolegou, přítelem a pro mnohé učitelem nejen pražské archeologie středověku, ale i studia komplikovaného vývoje městského organismu PhDr. Ladislavem Hrdličkou (4. dubna 1937 – 30. dubna 2011).

PhDr. Ladislav Hrdlička

Jeho dlouholeté působení na půdě pražského Archeologického ústavu,  především však pod dlažbou a  v suterénech  současné Prahy, zanechalo nesmazatelné stopy v kapitolách poznání  vývoje středověké Prahy, metodiky -  „strategie a taktiky“ záchranného terénního výzkumu, výzkumných metod i dokumentace.Doslova  průkopnické  byly  jeho počiny  oblasti organizace archeologické památkové péče v prostoru Pražské památkové rezervace. Ve svém nadstandardním pracovním  úsilí Laco nepolevil ani v posledních letech, i když dveře Archeologického ústavu otevíral již méně často.  Veškeré z mimořádně náročných cílů, které si vytyčil, se ale již neplnit podařilo. Pro současnou i budoucí generace archeologů je tak velkou výzvou navázat na práci PhDr. Ladislava Hrdličky v celé šíři jeho aktivit, naplnit tak jeho celoživotní úsilí a dále rozvíjet jeho odkaz.

Laco, děkujeme.

Smuteční oznámení

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter