Výpověď sídlištního odpadu. Funkční a behaviorální analýza obytného areálu doby bronzové
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc.
• identifikační číslo:
IAA8002303
• Rok realizace:
2003 - 2005
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
pravěk - areál sídelní - funkční a behaviorální anlýza
 
 
 

Cíl: Identifikace funkčních celků (usedlostí) na sídlišti doby bronzové, poznání prostorové struktury obytného areálu a způsobů zacházení s odpadem. Vytvoření popisného kódu keramiky pozdní doby bronzové a vyhodnocení nálezů z výzkumu v Roztokách (1980-1983)

Projekt vyjde z rozboru nálezů z obytného areálu pozdní doby bronzové v Roztokách (okr. Praha-západ). Cílem je zpracovat tento materiál nejen z hlediska typologicko-chronologického, ale i z hlediska funkční a prostorové strukturace komponenty a z hlediska netypologických vlastností sídlištního odpadu. Touto cestou bude sledováno např. (a) rozpoznání funkčních jednotek obytného areálu (usedlostí); (b) identifikace hlavních funkčních zón v rámci areálu; (c) poznání základních principů manipulace s odpadem na pravěkých sídlištích a dalších transformací kulturní vrstvy a (d) rekonstrukce některých aspektů ekonomiky a stavební kultury areálů pozdní doby bronzové (založená na analýze mazanice, zvířecích kostí a paleobotanického materiálu). V rámci řešení projektu bude dokončen popisný kód keramiky daného období a dokumentace výzkumu bude připravena k prezentaci na CD. Předpokládá se srovnání výsledků z daty z jiných lokalit a formulace teoretických závěrů.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter