Mediaevalia archaeologica VI. / Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty

Sborník přináší sedm příspěvků ze stejnojmenného mezioborového setkání, které proběhlo 13. června 2002 v Centru medievistických studií v Praze. Zabývá se otázkami středověkého dobývání drahých kovů v českých zemích a na Slovensku. Setkání se soustředilo na technologické aspekty těžby a zpracování rud a vztah mezi montánní činností a sídelní aktivitou, včetně klíčové problematiky vzniku a struktury hornických sídlišť. Většina studií se zabývá i metodologií průzkumu montánních pozůstatků.

Tento svazek byl realizován s podporou Grantové agentury ČR (reg. č. 404/01/0490).

 
Obsah ke stažení: PDF, ZIP

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter