Komentovaná digitální databáze ikonografických a geodetických pramenů ke stavebním dějinám českých klášterů
• Řešitel:
Doc. PhDr. Petr Sommer, CSc.
• identifikační číslo:
GA404/05/2099
• Rok realizace:
2005 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
středověk - kláštery - Čechy
 
 
 

Projekt základního výzkumu zaměřený na primární prameny vychází z aktuální (pravděpodobně časově omezené) příležitosti. Desítky let byla řada vyobrazení českých klášterů uložena v uzavřených depozitářích a nepřístupna bádání. Nyní se vracejí zpět ke znovuzřízeným řeholním institucím (ale objevují se i při revizích muzejních, archivních nebo galerijních depozitářů), což představuje mimořádně výhodný okamžik k jejich evidenci, dokumentaci a vyhodnocení. Jde především o vyobrazení klášterních komplexů z doby raného novověku, kdy docházelo k prvním pokusům o obnovu a rekonstrukci těchto areálů. U ikonografických pramenů takového typu bývala až donedávna nedoceňována skutečnost, že jsou vlastně prameny k poznání středověké podoby zobrazených lokalit. Reprezentační olejomalby klášterních areálů, grafiky, mědirytiny a kresby doprovázejí měřičské dokumenty ve formě realizovaných i nerealizovaných projektů a zaměření klášterních areálů, což vše lze konfrontovat s dokumentací památkových a archeologických evidencí a zásahů. Tyto prameny navrhuje projekt podchytit ve formě komentované digitální databáze (pramenné edice) se základní klasifikací, datováním a lokací. Uložení na médiích (v rámci databázových systémů Archeologického ústavu AV ČR v Praze) garantujících dlouhodobé uchování dat bude znamenat spolehlivé uchování získaných informací pro všechny úrovně badatelského využití

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter