Východočeská archeologická komise

tajemník PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta, Katedra archeologie,
Rokitanského 62
500 02 Hradec Králové

zuzana.blahova@uhk.cz

 

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter