Staro a středopaleolitické osídlení oblasti opuštěného staro- a středopleistocénního toku Ohře (SZ Čechy)
• Řešitel:
PhDr. Jan Fridrich, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/05/0042
• Rok realizace:
2005 - 2007
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
středopaleolitické osídlení
 
 
 

Projekt je zaměřen na realisaci prospekce, sběru archeologického materiálu, digitalisaci dat a vyhodnocení staropaleolitických lokalit na břehu paleotoku Ohře, na ploše 11 x 8 km čtverečních. Postup bude rozdělen do tří základních trendů:

1) rekognoskace terénu, sběr archeologického materiálu, řešení otázek datování a paleoekologie (s převahou v první fázi);

2) zpracování, dokumentace a uložení archeologického materiálu (průběžně s převahou ve druhé části);

3) vyhodnocení sídelně geografické, typologické, morfometrické s pomocí moderních statistických analýz (s převahou ve třetí části).

Cílem práce bude důkladné prozkoumání vzácně zachované krajiny z počátků středního pleistocénu s pozůstatky sídlišť staropaleolitických lovců a jejich kultury (acheiléenu). Práce bude cílena k přípravě monografického zpracování.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter