Archeologické rozhledy

margin: 0px 20px 23px 0px;Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je zařazen do databází Arts and Humanities Citation Index a Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) společnosti Thomson Reuters, je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS.

vedoucí redaktor: Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
jezek@arup.cas.cz, tel. 607 942 455

technická redakce: Mgr. Filip Laval, Ph.D.
laval@arup.cas.cz, tel. 257 014 321

aktuální číslo:
04/2019: Archeologické rozhledy 2019 4 (PDF)

Starší ročníky Archeologických rozhledů (1949-2000) jsou dostupné ve formátu dovolujícím vytváření PDF celých článků v Digitální knihovně Akademie věd.

redakční rada:

člen redakční rady
organizace
kontakt
Prof. Dr. Martin Bartelheim
Universität Tübingen
PhDr. Andrea Bartošková
ARÚ AV ČR Praha
Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD.
Université Bordeaux I
PhDr. Jiří Doležel
ARÚ AV ČR Brno
Dr. Michal Ernée
ARÚ AV ČR Praha
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
ARÚ AV ČR Praha
Mgr. Petr Kočár
ARÚ AV ČR Praha
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
ARÚ AV ČR Praha
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
FF MU Brno
Prof. Dr. Sławomir Moździoch
IAE PAN Wrocław
Doc. PhDr. Martin Oliva, PhD., DSc.
MZM Brno
Prof. Dr. Jerzy Piekalski
Uniwersytet Wroclawski
PhDr. Milan Salaš, DSc.
MZM Brno
PhDr. Ivo Štefan, PhD.
FF UK Praha
PhDr. Radka Šumberová, PhD.
ARÚ AV ČR Praha
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter