konference 2011

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2011

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
7. konference environmentální archeologie – KEA
ARÚ AV ČR Brno, v.v.i., PřF JU, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., ČGS a GÚ AV ČR, v.v.i.
 
Brno, ARÚ AV ČR, v.v.i.
více informací
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
09.–10.02.2011
Pohřební ritus
Ústav archeologie FPF Slezské univerzity, Opava
Druhotné zásahy v hrobech
Opava, Slezská univerzita
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
17.–18.02.2011
Mezi tradicí a budoucností
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
100 let klasické archeologie na Univerzitě Karlově. Úloha klasické archeologie ve středoevropském prostoru
Praha, nám. J. Palacha, FF UK, č. 104
pozvánka a předběžný program: PDF
11.03.2011
 
ČGS, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Brno a Geografický ústav PřF MU
Staré stezky v geografii a archeologii VI.
Brno, posluchárna Z2 Geografického ústavu
program: PDF
25.03.2011
 
Česká archeologická společnost
Archeologické výzkumy v Čechách 2010
Praha, nová budova Národního muzea
pozvánka: DOC
12.–13.04.2011
 
Česká archeologická společnost
Pracovní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla
Regionální muzeum v Chrudimi
pozvánka: DOC
pozvánka: PDF
26.–27.04.2011
53. Tagung der Hugo Obermaier-Gesellschaft in Herne
Hugo Obermaier-Gesellschaft
 
Herne, LWL-Museum für Archäologie (Westfälisches Landesmuseum)
více informací
abstrakta přednášek: PDF
program: PDF
26.–30.04.2011
 
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2010
Muzeum města Brna a Archaia Brno o.p.s.
Brno – hrad Špilberk
pozvánka: DOC, PDF
04.–05.05.2011
Historic and Prehistoric Iron Smelting and Processing
Výroba a zpracování svářkového železa a související problematika
TM v Brně, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.,Archaia Brno, o.p.s.
Stará huť u Adamova (památkový areál ve správě TM Brno)
information: PDF
preliminary program: PDF
04.–06.05.2011
The very beginning of Europe?
The Flemish Heritage Institute
Cultural and Social Dimensions of Early-Medieval Migration and Colonisation (5th-8th century)
Brusel
pozvánka: PDF
příhláška: PDF
program: PDF
instrukce pro autory: anglicky, francouzsky(DOC)
17.–19.05.2011
Počítačová podpora v archeologii 10
ÚAM FF MU Brno, Archaia Brno
 
Dalešice
přihláška: DOC
pozvánka: PDF
18.–20.05.2011
KELTOVÉ 2011
Česko-slovenská skupina pro dobu železnou
Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku
Okolí Slapské přehrady, Středočeský kraj
pozvánka: DOC, PDF
24.–27.05.2011
Internationale Tagungen in Mikulčice 2011 (ITM 2011)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa
Mikulčice
25.–27.05.2011
XXXIX. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče
Oborová komise muzejních archeologů při AMaG ČR, Masarykovo muzeum v Hodoníně
Archeologie v muzeích a vzdělávací systém
Hodonín
program a přihláška: DOC
08.–10.06.2011
 
Archeologická prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko
Pokrok výzkumu v době římské, stěhování národů, raném a vrcholném středověku v letech 1990 – 2010
Stříbro
pozvánka: DOC, PDF
22.–25.06.2011
FUMA X/2011
Archaia Brno o.p.s.
FORUM URBES MEDII AEVI X. Archeologie a dějepis: Příbuzní jak se patří?
Brno, FF MU
pozvánka
27.–29.06.2011
Environmetal Archaeology of Urban Sites
Laboratory of Palaeoecology and Archaeobotany Department of Plant Ecology, University of Gdańsk (Poland), Polish Association for Environmental Archaeology, Archaeological Museum in Gdańsk, The Foundation for the Development of Gdańsk University
7th Symposium & 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology
Gdaňsk, Polsko
více informací
program: PDF
05.-10.09.2011
XLIII. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Archeologický ustav SAV
Mesto v stredoveku a jeho zázemie
12.-16.09.2011
X. sjezd českých historiků
Katedra historie FF OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny OU, Sdružení historiků ČR
 
Ostrava
více informací
plakát: PDF
14.-16.09.2011
Otázky neolitu a eneolitu
Regionální muzeum v Mikulově, Archeologické centrum Olomouc a FF Univerzity Palackého v Olomouci
 
Mikulov
přihláška: DOC, PDF
19.-22.09.2011
Inaugural ESHE meeting
European Society for the study of Human Evolution
 
22.-25.09.2011
Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku
Regionální muzeum v Mikulově, Ústav archeologie, Slezská univerzita v Opavě
 
Mikulov
přihláška: DOC, PDF
03.-05.10.2011
Veřejnost a archeologické nálezy
Národní archiv, Český komitét Modrého štítu
 
Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 – Chodovec, Archivní 4
program: PDF
11.10.2011
Dobroslav Líbal – vědec, pedagog a památkář (1911 – 2002)
český národní komitét ICOMOS
 
Unitaria, Anenská 5, Praha 1
pozvánka: PDF
program: PDF
13.10.2011
10. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis
Praha, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1
program: PDF
03.-04.11.2011
Archeologie & Antropologie
Národní Muzeum, oddělení pravěku a antického starověku a oddělení antropologie
 
Praha, nová budova NM
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
program: PDF
16.11.2011
Rekonstrukce a experiment v archeologii
Villa Nova Uhřínov
 
Deštné v Orlických horách
pozvánka a přihláška: PDF
17.-20.11.2011
Schlachtfeld und Massengrab
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
Spektren interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt
Archäologisches Landesmuseum Brandenburg
informace a program: PDF
více informací
17.-20.11.2011
Studentská vědecká konference
KAR ZČU, Plzeň
Archeologie bez hranic
přednáškový sál Západočeského muzea v Plzeň, Kopeckého sady 2
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
24.-25.11.2011
Archeologie modernity
KAR ZČU, Plzeň
 
přednáškový sál SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
01.-02.12.2011

.


*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter