Soukup Michal

Projekty: od 11/2011: Středověké osídlení na území Mariánských Radčic, projekt AÚ AV ČR a Severočeských dolů, a.s.

Studium a praxe:
2011-2006: Regionální muzeum v Teplicích, archeolog.

2005-2003: Východočeské muzeum v Pardubicích, archeolog.

2004-1997: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor archeologie pravěká a raně středověká, diplomová práce:  Dolní Palác hradu Rokštejna. Vyhodnocení nálezové situace v jižním prostoru (obhájena v září 2004).

Výběr z bibliografie:

v tisku: (spolu s P.Čechem a M.Soukupovou): Osamocená stavba v Žatci na předměstí, In: Studies in Post-Medieval Archaeology 5
2012: (spolu s M.Soukupovou a A.Šrejberem) Bohemian finds of stove tiles with the signature „HANS BERMAN“, In: Studies in Post-Medieval Archaeology 4, Praha: Archaia Praha o.p.s, 145-164.
2010: (spolu s L.Šabatovou a T.Kynclem) Nové poznatky z průzkumů hradu Rokštejn, In: Dějiny staveb 2009, Plzeň, s.193-209.
2010: (spolu s M.Balášovou) Kostel sv.Petra a Pavla ve Volyni, In: Comotovia 2009, Chomutov, s.23-48.
2009: K počátkům kláštera v Teplicích, In: Mašek, M. – Sommer, P. -Žemlička, J. eds.: Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu. K 850.výročí korunovace, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, s.83-90.
2009: Středověké Duchcovsko, Monografie Muzea města Duchcova, řady kulturněvědné sešit č.4, Duchcov 2009.
2008: (spolu s D. Víchem) Doklad staroeneolitického sídliště ve Vysokém Mýtě-Průhonech (okr. Ústí nad Orlicí), In: Archeologie ve středních Čechách 12, Praha, s.107-112.
2007: (a kol.): Vápenická pec na náměstí v Brtnici, In: Archeologické výzkumy na Vysočině 1, Jihlava, s.229-243.
2005: Ganerbenburg a rozdělené hrady (O jednom sporném hradním „typu“), In: Archeologické rozhledy LVII, Praha: Archeologický ústav AV ČR, s.580-585.
2004: Hrst pověstí z Choustníka, In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu Jižních Čech 41, České Budějovice: Jihočeské muzeum, s.162-165.
2000: „Stavební práce“ na hradě Choustníku ve dvacátém století, In: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu Jižních Čech 37, České Budějovice: Jihočeské muzeum, s.110-115.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter