České hrady – záchrana pramenů
• Řešitel:
prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.
• identifikační číslo:
DB06P01OPP004
• Rok realizace:
2006 - 2011
• Agentura:
MK ČR
• klíčová slova:
hrad, Čechy, středověk - kastellologie - středověká archeologie - architektura - hmotná kultura
 
 
 

Náplň projektu představují komplexní povrchové průzkumy, záchranné výzkumy, dokumentace, zhodnocení a interpretace, včetně zpracování starších výzkumů a průzkumů českých hradů včetně regionálních souborů, stejně jako presentace našich výsledků a udržení a prohloubení aktivních kontaktů s evropským kastellologickýcm bádáním. České hrady jsou jednou z nejohroženějších součástí národního kulturního dědictví. Vzhledem k neuspokojivému stavu jejich elementární evidence a poznání a katastrofálnímu současnému úbytku pramenné základny je projekt, včetně zpřístupnění výsledků publikační formou a koordinační činnosti při soustředění dostupné kapacity nezastupitelný. Za současných podmínek představuje jediné řešení, jak zachránit větší část informací z nenávratně zanikajících pramenů. Má velký dopad do mnoha disciplín, památkové péče i tvorby národního kulturního povědomí.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter