Výzkum egyptské Západní pouště
• Řešitel:
Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Univerzita Karlova v Praze, FF)
• identifikační číslo:
GA404/06/0513
• Rok realizace:
2006 - 2008
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Egypt - oázy – Bahréja – archeologie
 
 
 

Se získáním grantu Grantové agentury České republiky (404/06/0513) vstupuje český výzkum Západní pouště do své druhé etapy. Jejím hlavním cílem jsou archeologické výzkumy, epigrafická dokumentace, mapování starověkých karavanních obchodních cest a poznání paleoekologického vývoje v dané oblasti. V závislosti na získaných povoleních k činnosti se bude i nadále zajišťovat vedle archeobotanického rovněž antropologické a paleogenetické vyhodnocení získaných vzorků – v případě antropologických závěrů se již nyní ukazuje, že naše prameny podstatně doplňují obraz pohybu etnik v severovýchodní Africe v době pravěku a starověku. Na základě poznatků získaných v rámci předchozího i během stávajícího projektu se dále předpokládá uskutečnění rekonstrukce přírodního prostředí el-Hajezu v době starověku.

 

Prezentace: http://westerndesert.geolab.cz

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter