Úsek negativů, diapozitivů a fotografií

Odpovědný pracovník: Bc. Petr Kubík (email: kubik@arup.cas.cz; tel.: 257 014 413)

Úsek negativů, diapozitivů a fotografií spravuje fotodokumentaci terénních akcí výzkumů a jednotlivých nálezů, především z činnosti ARÚ AV ČR Praha. Materiály je možné studovat po dohodě s odpovědným pracovníkem pouze v prostorách archivu. K dalšímu zpracování, např. pro publikaci, výstavní akce apod. je vyžadován souhlas ředitele ARÚP nebo jím pověřeného pracovníka (netýká se autora výzkumu), podrobnosti jsou obsaženy ve Směrnici ředitele ARÚP č. 6/2007.

Soubor dokumentů byl silně poškozen povodní v srpnu 2002, v současné době jsou zachráněné dokumenty digitalizovány a pracuje se na jejich převodu do internetové aplikace Digitální archiv.

 

Pro studijní účely je úsek negativů, diapozitivů a fotografií otevřen v pondělí až středa 10-12 a 13-15 hod.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter