Počátky šíření člověka z Afriky – hledání genetických stop pozdně pleistocénní migrace skrze Arabský poloostrov
• Řešitel:
Mgr. Viktor Černý, Dr.
• identifikační číslo:
ME 917
• Rok realizace:
2009 - 2011
• Agentura:
MŠMT
• klíčová slova:
paleolitické expanze - archeogenetika - migrace - antropologie
 
 
 

Hlavním cílem projektu je zjistit, zda genetická struktura jižní Arábie nese stopy první úspěšné migrace anatomicky moderních populací ven z Afriky, o které stopy se jedná, a ve kterých oblastech jsou patrné nejlépe. Za dílčí cíle lze považovat:

1) popsání vztahů mezi geografickými a genetickými vzdálenostmi konkrétních molekulárních polymorfismů,

2) detekce přítomnosti ancestrálních haplotypů fylogeneticky starších (více než 40 tis. let) větví nerekombinantních DNA haploskupin,

3) průkaz přítomnosti klinální variability fylogeneticky starších haploskupin,

4) odhadnutí výše parentálního příspěvku východoafrických versus indických versus předovýchodních populačních celků.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter