pracoviště: Knihovna
pracovní zařazení: knihovník-akvizitér
telefon: 257 014 415
e-mail: ochrana arup.cas.cz
specializace: mezinárodní akvizice a výměna publikací

Kompletní obsahové a druhové profilování knihovních fondů. Domácí a zahraniční akvizice a výměna dokumentů. Aktualizace knihovních fondů, odpovědnost za vývoj a údržbu HW a SW vybavení knihovny. Zajišťování přístupů do elektronických informačních zdrojů. Komplexní knihovnicko-informační služby. Spolupráce s KNAV a NKP.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter