Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů
• Řešitel:
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
• identifikační číslo:
IAAX00020701
• Rok realizace:
2007 - 2011
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
paleoekologie - pylová analýza - interdisciplinární přístup
 
 
 

Cílem projektu je poznání dlouhodobého vývoje krajiny ve vybraných modelových územích v rámci středních Čech. Vznik a proměna charakteru kulturní krajiny je vysoce komplexní proces a proto je jeho studium možné pouze pomocí interdisciplinárního přístupu. V našem případě jsme zvolili současné využití několika paleoekologických a archeologických technik a jejich co nejtěsnější propojení. Příklady otázek k řešení: Jak se vyvíjela prostorová struktura sídelního areálu jako základní jednotky kulturní krajiny? Jakou formu měly pravěké a historické zemědělské systémy a jakou úlohu v nich hrál pastevní management? Jaká byla role lesa v různých etapách vývoje kulturní krajiny? Jaká je regenerační kapacita přírodních ekosystémů ovlivňovaných člověkem? Jakou výpovědní hodnotu mají pylové analýzy při sledování sídelního vývoje? Kladené otázky a navrhovaný postup řešení v sobě zahrnují jak historické tak metodologické aspekty.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter