vyhlášení vítězů ceny EU pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily 27 vítězů ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pro rok 2011. V třetí kategorii „Mimořádné úsilí“ byla udělena prof. Tomáši Durdíkovi z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 10. června v sále Concertgebouw v Amsterdamu za přítomnosti Androully Vassiliou, evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, a Plácida Dominga, světoznámého tenora a předsedy sdružení Europa Nostra. Šest ze sedmadvaceti vítězných projektů obdrží při této příležitosti hlavní cenu za nejvýraznější počiny v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2011.

„Vítězové jsou oceněni za nejlepší výsledky, jichž bylo v Evropě dosaženo v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání, a rovněž za mimořádné úsilí jednotlivců i skupin. Kulturní dědictví je nedílnou součástí naší kulturní rozmanitosti a společné historie, neboť představuje pojítko mezi naší minulostí, přítomností a budoucností. Napomohlo tomu, že se Evropa stala přední světovou turistickou destinací, a významně přispívá k hospodářským výsledkům Unie,“ prohlásila komisařka Vassiliou.

„Bez spojených dovedností a úsilí mnoha profesionálů a dobrovolníků a bez zapojení mladých lidí nemá evropské kulturní dědictví budoucnost. Tyto ceny vyzdvihují jejich lásku, nadšení, péči a oddanost věnované ochraně krásy a ducha Evropy,“ dodal předseda sdružení Europa Nostra Plácido Domingo.

27 vítězů bylo vybráno z téměř 140 předložených projektů z 31 zemí. Konečným výběrem byly pověřeny poroty složené z nezávislých odborníků z celé Evropy. Každý ze šesti laureátů hlavní ceny obdrží 10 000 EUR a pamětní plaketu za vítěznou budovu nebo cenu za vítězný projekt.

Kulturní dědictví představuje významný – a často nedoceněný – příspěvek k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. Tato oblast je důležitou součástí odvětví kultury a tvůrčích odvětví, která poskytují pracovní příležitosti pro 8,5 milionů osob v celé EU a podílejí se 4,5 % na tvorbě HDP v Evropě. Výdaje na péči o kulturní dědictví, vynakládané veřejnými i soukromými subjekty, představují odhadem 5 miliard EUR ročně. Z údajů zveřejněných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že 40 % celosvětového mezinárodního cestovního ruchu zahrnuje kulturní rozměr. Kulturní dědictví je rovněž důležitým zdrojem pro udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

Ceny jsou udělovány s podporou programu EU „Kultura“, který od roku 2007 přispěl na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou 26 milionů EUR. V této oblasti též poskytují podporu další programy financované EU: Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá v období 2007–2013 částkou 3 miliardy EUR na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy EUR věnuje na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 milionů na podporu kulturních služeb. Dalších 89 milionů EUR bylo od roku 1998 poskytnuto prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj.

  

Vítězové v roce 2011 (abecední řazení podle zemí)

 

Kategorie 1 – Památková péče

 Hertogenmolens (Vévodské mlýny), Aarschot, BELGIE

Station Antwerpen Centraal (Antverpské hlavní nádraží), Antverpy, BELGIE

Villa Empain, Brusel, BELGIE/

L’Abbaye d’Ardenne (Ardenské opatství), Saint Germain la Blanche Herbe, Dolní Normandie, FRANCIE

Konzervace nábytku v Boulle-Technique, Mnichov, NĚMECKO

Stará Mesénie, Messenia, ŘECKO

BK City, Delfty, NIZOZEMSKO

Spichlerz Błękitny Baranek (Sýpka Modrý beránek), Gdaňsk, POLSKO

Los tapices de Pastrana (Pastranské tapiserie), Pastrana, Guadalajara, ŠPANĚLSKO

Budovy z preindustriálního období v obci Ademuz / Sesga, Ademuz, Valencie, ŠPANĚLSKO

Hackfallský lesopark, Grewelthorpe, Severní Yorkshire, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

  

V této kategorii je cena Europa Nostra udělena projektu z evropské země, která se neúčastní programu EU „Kultura“:

Kisha e Shën Gjergjit (Kostel sv. Jiří), Shipcka, ALBÁNIE 

  

Kategorie 2 – Výzkum

Studie o dřevěných kostelích a zvonicích v Evropě, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

Architektonické dědictví nárazníkové zóny v opevněném městě Nikósii, KYPR

Studie o doškových střechách v západní Evropě, od Asturie po Island, Madrid, ŠPANĚLSKO 

 

Kategorie 3 – Mimořádné úsilí

Profesor Tomáš Durdík, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA další informace: medailon prof. Durdíka

Förderverein Kloster Bredelar e.V. (Přátelé kláštera Bredelar), Marsberg, NĚMECKO

Bond Heemschut (sdružení památkové péče), Amsterdam, NIZOZEMSKO

Szymon Modrzejewski, Uście Gorlickie, POLSKO

Dr. Hans-Christian Habermann, Sibiu, RUMUNSKO

Kategorie 4 – Vzdělávání, odborná příprava a osvěta

Monumentale Kerken Antwerpen (sdružení Velkolepé kostely v Antverpách), BELGIE

Hart voor volkscafés (projekt Srdce pro lidové kavárny) ve Flandrech a Bruselu, BELGIE

4 grada Dragodid – Zachování stavebních technik suchého zdění v oblasti východního Jadranu, Záhřeb, CHORVATSKO

Nadace ArtZuid – sochy a architektura v Amsterdamu, NIZOZEMSKO

Vzdělávací centrum a obnova kláštera San Millán de Yuso, San Millán de la Cogolla, La Rioja, ŠPANĚLSKO

Muzeum v přírodě Weald & Downland, Chichester, Západní Sussex, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Hampshire & Wight Trust for Maritime Archaeology (nadace pro námořní archeologii), Southampton, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

.
Tisková zpráva byla vydána 07.04.2011, 10:52.

*

(PDF) – TZ_Europa-nostra

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter