Akropole libického hradiště – možnosti nedestruktivní archeologie a moderních technologií v procesu studia archeologických pramenů
• Řešitel:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D
• identifikační číslo:
KJB800020803
• Rok realizace:
2008 - 2010
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
středověk - zázemí - hradiště - Libice
 
 
 

Projekt je zaměřen na komplexní nedestruktivní archeologický výzkum jedné z nejvýznamnějších lokalit raně středověkých Čech, akropoli hradište v Libici nad Cidlinou. Výsledky leteckého snímkování, magnetometrické prospekce a povrchových sběru budou začleněny společně s dokumentací již realizovaných archeologických výzkumů do jednotného geografického informačního systému, který umožní řešit otázky vývoje a charakteru osídlení na lokalitě. Současně tak bude možné definovat také základní směry dalšího výzkumu a informační potenciál dosud nepublikovaných částí systematických archeologických výzkumů provedených na lokalitě. Navržená metoda použití GISu představuje jedinečnou možnost zpřístupnění výsledků projektu široké odborné veřejnosti, jakož i navazující spolupráce se spřízněnými vědními obory.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter