Zázemí raně středověkého hradiště jako ekonomický systém
• Řešitel:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA404/08/1696
• Rok realizace:
2008 - 2010
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
středověk - zázemí - hradiště - Libice
 
 
 

Cílem projektu je studium hospodářského zázemí hradiště v Libici nad Cidlinou a jeho proměn v období mladší a pozdní doby hradištní. Výzkum se soustředí na 3 hlavní typy osídlení, které se liší geomorfologií, dobou existence a prostorovým vymezením:

1. Sídliště obklopená říční nivou v aglomeraci libického hradiště.

2. Sídliště na dolním toku Cidliny, která jsou považována za bezprostřední hospodářské zázemí.

3. Opevněná sídliště na středním Labi mezi Libicí a Kolínem.

Otázky postavení zmíněných lokalit v hospodářské systému zázemí hradiště budou řešeny na základě doposud realizovaných archeologických výzkumů, nedestruktivním archeologickým průzkumem (povrchové sběry, geofyzikální prospekce) a drobnou sondáží za účelem získání vzorků pro paleobotanický výzkum. Zvláštní částí projektu jsou analýzy chemického složení keramiky se stopami tavení zlata a stříbra, které patří k unikátním dokladů těchto technologických postupů ve středoevropském kontextu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter