Migrace infiltracemi a jejich vliv na genetickou strukturu – modelová situace kočovných versus usedlých populací afrického Sahelu
• Řešitel:
Mgr. Viktor Černý, Dr.
• identifikační číslo:
GA206/08/1587
• Rok realizace:
2008 - 2010
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
migrace - ekonomická orientace - archeogenetika - antropologie
 
 
 

Projekt se zaměřuje na dosud málo prozkoumané molekulárně genetické důsledky vzájemného vztahu usedlých a kočovných populací. Stěžejní roli tu budou hrát regionálně diferencované skupiny kočovných Fulbů afrického sahelu, jejichž vzájemné kontakty se zemědělci jsou v úrovni etnografie, lingvistiky i archeologie již poměrně dobře doložené. Podobně jako poznatky o vztahu lovecko-sběračských a zemědělských populací budou takové výsledky sloužit jako modelová situace infiltračního průniku okolních populačních celků, k němuž docházelo počínaje post-neolitickým (post-kolonizačním) obdobím. Je-li infiltrace usedlých zemědělců realizována pouze (nebo převážně) ženskou částí kočovné populace dlouhodobě, a nikoli jen v úrovni několika generací, lze očekávat statisticky průkaznou míru snížení mtDNA diverzity kočovných skupin a naopak zvýšenou mtDNA diverzitu u skupin usedlých; v rámci snížení diverzity NRY by se mohlo jednat o genetický drift. Nedílnou součástí projektu bude geografická lokalizace počátku fulbské expanze doplněná fylogeografickou analýzou kompletních mtDNA haplotypů vybraných mtDNA haploskupin.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter