Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.
• Řešitel:
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
• identifikační číslo:
IAAX00050801
• Rok realizace:
2008 - 2012
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
Vegetační kontinuita - dynamika krajiny - ohniska diverzity v regionu - kolísavá kolonizace
 
 
 

Řešitel za ARÚP Praha, hlavním nositelem Botanický ústav AV ČR, v. v. i., dalším spolunositelem je Přírodovědecká fakulta UK.

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Petr Meduna (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.), Mgr. Vojtěch Abraham (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)

Projekt řeší vztah přežívání a transformace reliktních typů vegetace k holocénní dynamice krajiny. Spojení studia recentní vegetace, paleobotaniky, archeologie a historie systémem vzájemných vztahů vysvětluje příčiny unikátní vegetační anomálie v regionu Dokeska/Bezdězska.

Podíl archeologie středověku v projektu spočívá ve zpracování pramenů, objasňujících především dynamiku kolonizace zeměpanského lesa, krajinný projev ojedinělého královského lokačního podniku (založení tří měst) a následný vývoj oblasti směrem k alternativním managementům (lesnictví, vojenství).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter