Sázavský klášter – začátky monastické kultury v Čechách
• Řešitel:
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
• identifikační číslo:
IAA800020806
• Rok realizace:
2008 - 2012
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
klášter – benediktýni – architektura – kult - každodennost - středověk
 
 
 

Projekt vychází z výsledků tři desítky let trvajícího archeologického a stavebně historického výzkumu benediktinského kláštera v Sázavě (v letech 1980 – 1995 jej vedl navrhovatel), který patřil do rámce základního výzkumu Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Byla při něm shromážděna mimořádná kolekce pramenů a informací týkajících se architektury kláštera, vývoje jeho dispozice a kontextu s laickým osídlením. Proto jej lze představit jako složitý monastický a sídelní komplex. Těžiště navrhovaného projektu tkví zejména ve sledování počáteční dřevěné podoby kláštera dokumentované v mimořádné komplexnosti a navazující románské stavby. Kromě rekonstrukce a datace architektury jde o poznání funkce jednotlivých okruhů kláštera a o interpretaci velkých souborů movitých hmotných pramenů vypovídajících a denním životě, kultu a produkčních aktivitách komunity obývající klášter a jeho okolí. Celek poskytuje mimořádnou příležitost ke komparaci ve středoevropském měřítku.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter