Keltové v Evropě – Celts in Europe – Les Celtes en Europe
• Řešitel:
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
• identifikační číslo:
-
• Rok realizace:
2008 - 2011
• Agentura:
-
• klíčová slova:
doba laténská, Evropa, technologie, chronologie
 
 
 

Evropský výzkumný projekt “Keltové v Evropě” probíhá v letech 2008-2011. Cílem projektu je vytvořit výzkumnou síť evropského rozsahu, zaměřenou na studium vybraných témat vztahujících se k době železné (laténské). Projekt seskupuje badatele z ústavů a univerzit pěti evropských zemí. Počítá se se spoluprací s doktorandy a s navázáním kontaktů s dalšími evropskými výzkumnými archeologickými institucemi.

 

Zúčastněné instituce:
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE:
Laboratoire Archéologies d’orient et d’occident, UMR8546;
Laboratoire Etude des civilisations de l’antiquité, UMR7044;
Laboratoire Archéologie, cultures et sociétés, UMR5594;
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, Paris;
ECOLE NORMALE SUPERIEURE, Paris;
UNIVERSITÉ MARC BLOCH, Strasbourg;
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, Dijon;
UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE, Mulhouse;
UNIVERSITÄT DES SAARLANDES, Saarbrücken – Institut für Vor- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie;
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE – Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité;
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, Potenza – Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera;
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, Praha, v.v.i.

 

Výzkum se soustředí v prvé řadě na následující témata:

Stratigrafie struktur a kontextů a jejich role při vytváření chronologických systémů
Jednotlivé kategorie artefaktů a jejich chronologický, kulturní a sociální význam

 

Účastníci z České republiky se účastní následujících workshopů:

Typologie, techniky, přírodovědný výzkum: sklo, černé materiály, mince;
Charakteristika souborů nálezů z oppida Stradonice.

 

 

 

Obr. 1. Laténské prstencové korály. Stradonice u Berouna

Obr. 2. Výrobní zóna těžby a zpracování kounovské švartny, pracovní stopy a postup výroby švartnového kruhu.

Obr. 3. Stradonice u Berouna. Letecké foto laténského oppida.

Obr. 4. Ukázka jemné točené keramiky doby laténské.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter