Textilní fragmenty dochované na kovových předmětech z raně středověkých archeologických nálezů. Vyhledávání, zpracování, vyhodnocení a stanovení interpretačních možností
• Řešitel:
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
• identifikační číslo:
KJB800020901
• Rok realizace:
2009 - 2011
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
raný středověk - textilní fragmenty - textilní technologická analýza - textilní výroba - kovové archeologické nálezy
 
 
 

Projekt je zaměřen na pozůstatky textilních výrobků dochovaných na kovových archeologických nálezech. Základem zpracování textilních pozůstatků je technologický rozbor, jehož výsledky jsou důležité zejména pro poznání úrovně a způsobu zhotovování textilií v různých obdobích. Během řešení projektu budou cíleně vyhledávány a podrobně analyzovány nálezy předmětů s textilními zbytky, hlavní pozornost bude zacílena na raně středověká kostrová pohřebiště představující největší potenciál možných textilních nálezů. Vyhledávání textilních fragmentů bude zahrnovat podrobný průzkum povrchu kovových předmětů, sledovány budou nálezy ze starých výzkumů, stejně tak jako nálezy ze současných výzkumů. Cílem grantového projektu bude především prohloubení poznání raně středověké textilní výroby, založené na průzkumu a odborném vyhodnocení velkého množství textilních fragmentů z několika lokalit, a zároveň rozšíření povědomí o významu dosud často opomíjených archeologických textilních nálezů.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter