Přednáškový cyklus k 90. výročí založení Archeologického ústavu

Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. zahajuje přednáškový cyklus k 90. výročí svého založení. Přednášky se konají vždy v úterý v 17:00 v místnosti 206 v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Seznam přednášek:

22.09.2009: „Paleopatologie a možnosti rekonstrukce zdravotního stavu minulých populací“ (J. Likovský)
27.10.2009: „Oppidum České Lhotice a jeho zázemí. Nové metodologie v sídlištní archeologii“ (A. Danielisová)
03.11.2009: „Uvidět nespatřené. Metody a cíle nedestruktivní archeologie“ (M. Kuna)
01.12.2009: „Sázava. Počátky benediktýnské architektury v Čechách“ (P. Sommer)
08.12.2009: „Labe v pravěku“ (V. Salač)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter