Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny
• Řešitel:
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
• identifikační číslo:
IAA800020903
• Rok realizace:
2009 - 2011
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
sklo – pravěk – středověk – chemická analýza – technologie skla
 
 
 

Nálezy skel a sklářské výrobní relikty z pravěku, raného a zejména vrcholného středověku jsou archeologicky poměrně dobře dokumentovány, méně informací je však k dispozici k používaným sklářským technologiím. Projekt nabízí, poprvé u nás, vypracování kontinuální chronologické sekvence sklářských technologií, doprovázené archeologickým a historickým výkladem. Projekt bude řešen v úzké kooperaci sklářských specialistů z oborů archeologie a chemické technologie. Plánován je – v evropském kontextu unikátní – výstup v podobě webové badatelsky přístupné aplikace prezentující několik set kompletních analýz, provedených během projektu i dříve, s archeologickými charakteristikami použitých vzorků. Databáze bude nadále provozována a doplňována i po ukončení projektu.

Základní informace o databázi VITREA

VSTUP DO DATABÁZE

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter