Výzkum v Praze – Hradčanech

Praha – Hradčany. Na Novém světě pokračuje rozsáhlý archeologický výzkum Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i. v domě U Zlatého žaludu. Nově byly objeveny fragmenty počátků hradčanské zástavby v raném novověku.

Výzkum pod vedením Josefa Matiáška probíhá od srpna 2007. Po období odkryvů vrstev s četnými nálezy se výzkum postupně prokousává k počátkům hradčanské zástavby z 16. století. Dům, dnes označený jako č.p. 79, v sobě ukrývá terakotovou dlažbu z přelomu 16./17. století a fragmenty zdiv s původním vstupem a části svého staršího předchůdce. K neméně významným výsledkům výzkumu patří i nález prvního dláždění ulice Na Novém Světě.

Výzkum bude pokračovat do počátku prosince, v příštím roce se bude pokračovat už jen formou dohledu. Nalezené předměty budou ošetřeny v Oddělení výzkumu Pražského hradu ArÚ AV ČR Praha, v.v.i. a formou publikace představeny veřejnosti.

*

*

Obr. 1: Nový Svět, dům U zlatého žaludu. Vstup do původního interiéru. (foto ArÚ)

Obr. 2: Nový Svět, dům U zlatého žaludu. Nález zeleně glazovaného heraldického kachle. (foto ArÚ)

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter