Násilí a smrt v době bronzové

Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. vydává novou publikaci autorů A. Hardinga, R. Šumberové, CH. Knüsela a A. Outrama o výzkumu ve středočeské Velimi.

Středočeská Velim je jedna z nejdůležitějších lokalit doby bronzové ve Střední Evropě, která je archeologům je známá již velmi dlouhou dobu a obvykle byla datována do konce střední doby bronzové. Na významu nabyla se započetím záchranných výzkumů v roce 1984 kdy se také začalo živě diskutovat o její funkci. Byla zde nalézána velká množství kosterních pozůstatků a badatelé se nemohli shodnout, za tomu může být na vině nějaký nepřátelský útok nebo zda se jedná o rituální chování.

Vedle naprosté výjimečnosti lokality vyniká i fakt, že hlavním autorem a vedoucím britské expedice, která na Velimi pracovala v letech 1992 a 1995, je profesor univerzity v Exeteru, Anthony Harding. Tato praxe je v zahraničí poměrně běžná, u nás zahraniční expedice pracují zcela výjimečně.

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter