Vyhlášení konkurzu na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha,  v.v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje.

Specifikace pracovního poměru:
1  (polovina) úvazku, smlouva na dobu neurčitou; plat: 11 000.- měsíčně (polovina úvazku).

Požadavky:
ukončené magisterské vzdělání; probíhající, plánované nebo již absolvované doktorské studium se zaměřením na oblast archeogenetiky; znalost cizích jazyků, zejména angličtiny; předpoklady a motivace k vědecké práci; schopnost samostatně pracovat a instruovat mladší studenty v molekulárně genetické laboratoři; základní znalosti o archeologii pravěku.

Přihlášky s životopisem a doklady dosavadní odborné práce posílejte poštou na adresu:
Sekretariát ředitele, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1 nebo doručte osobně tamtéž. Obálku zřetelně označte „Konkurs“.

Další informace:
Mgr. Viktor Černý, Dr., 257014304, cernyarup.cas.cz.

Případné dotazy na doručení přihlášky:
Kateřina Bělinová-Kožíšková, 257014331, koziskovaarup.cas.cz.

Termín odevzdání přihlášky:
30. listopadu 2010 15:00.

Termín ústního pohovoru s uchazeči:
6. prosince 2010 11:00.

Termín předpokládaného nástupu:
1. ledna 2011.

 

(PDF) Vyhlášení konkurzu na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter