tisková konference – archeologický výzkum lokality Vladař, 19. 6. 2008

Na základě zavádějící reportáže odvysílané na ČT 1 proběhla, především v západočeských denících, mediální kampaň, která skandalizuje archeologický výzkum a průzkum hradiště Vladař. Jedná se přitom o mimořádně významnou lokalitu, jejíž výzkum v posledních letech, prováděný za pomoci nejmodernějších metod, přináší převratné výsledky.

Skutečným problémem je památková ochrana hradiště a jeho okolí, které neustále ohrožuje nová výstavba.

 

Ke všem těmto tématům se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. rozhodl svolat

 

tiskovou konferenci

na čtvrtek 19. 6. 2008 na 10:00

v knihovně ArÚ v Letenské 4, Praha 1

 

Na tiskové konferenci přislíbili účast zástupci všech institucí, které se na výzkumu hradiště Vladař podílejí – ArÚ Praha, ZČU Plzeň, Karlovarského muzea a o.s. Vladař.

Tiskové materiály budou k dispozici na TK, auta je možné parkovat ve dvoře ArÚ, případné dotazy ráda zodpovím.

 

Jana Maříková-Kubková
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
tel.: 728 432 341, 224 373 350
marikova@arup.cas.cz

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter