Tisková konference – Výsledky letošní kampaně archeologického výzkumu hradiště Vladař, 08.10.2010

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

pořádá dne 14.10. 2010 v 10:00

v Letenské 4, Praha 1

tiskovou konferenci

 na téma:

 

„Výsledky letošní kampaně archeologického výzkumu hradiště Vladař“

 

Letošní výzkum se soutředil na unikátní konstrukce z pečlivě opracovaných dubových trámů obdélníkového průřezu, kterou se podařilo rozpoznat na několika místech. Pomocí dendrochronologického datování se podařilo rozlišit dvě skupiny dřevěných konstrukcí. Pro jednu byly použity relativně mladé a rychle rostoucí stromy pokácené nedlouho po roce 480 př. Kr., na jiném místě dochované komory byly zhotoveny ze starých a pomalu rostoucích dubů pokácených krátce po roce 463 př. Kr. Protože se jedná o naprosto unikátní objev, budou všechny dřevěné nálezy odvezeny do Švýcarska k odborné konzervaci na specializovaném pracovišti v /Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire/ v Lausanne. Konzervované nálezy budou později vráceny do České republiky a vystaveny v plánované archeologické expozici Západočeského muzea v Plzni. Jedná se o naprosto unikátní předměty, které si zaslouží nejpečlivější zacházení a samozřejmě i náležitou veřejnou prezentaci.

Pro bližší informace se prosím obracejte na mne.

 

Těším se na spolupráci a na setkání.

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
118 01 Praha 1
marikovaarup.cas.cz
tel.: +420 728 432 341

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter