Cesta do pravěku. Dávná minulost Čech očima současné archeologie

Rozhlasové pořady věnované publikaci Archeologie pravěkých Čech, kterou vytvořili pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., se budou vysílat na šesti stanicích Českého rozhlasu – Regina, Region-střední Čechy, České Budějovice, Sever, Pardubice a Leonardo – vždy od soboty do pondělí, poslední repríza je následující pátek. Přesný rozpis vysílání je na webu pořadu Planetárium.

Pořadí a vysílací dny jednotlivých dílů jsou následující:

1.) Pravěké Čechy v novém hávu. Úvodní povídání s doc. Ph.Dr. Lubošem Jiráněm, CSc. a PhDr. Natalií Venclovou, DrSc. o právě vydané syntéze pravěkých dějin Čech – 15.2.
2.) Archeologie dnes – SPECIÁL. Pravěký svět a jeho poznání: prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc., Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., Mgr. Viktor Černý, Dr., PhDr. Martin Kuna, CSc. – 22.2.
3.) Paleolit a mezolit. Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc. – 1.3.
4.) Neolit. Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. – 8.3.
5.) Eneolit. prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. – 15.3.
6.) Doba bronzová. Ph.Dr. Luboš Jiráň, CSc. – 22.3.
7.) Doba halštatská. PhDr. Natalie Venclová, DrSc. – 29.3.
8.) Doba laténská. PhDr. Natalie Venclová, DrSc. – 5.4.
9.) Doba římská a stěhování národů. Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. – 12.4.

Více informací naleznete na http://www.rozhlas.cz/planetarium/portal/

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter