Tisková konference k problematice zákona o památkovém fondu, 27.11.2008

Projekt, který bude představen na tiskové konferenci, naznačuje, že dostát požadavkům nového zákona o památkovém fondu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Ve výsledcích projektu se odrážejí i důvody tohoto pesimistického závěru, které nás vedou k ještě větším obavám o naše archelogické kulturní dědictví, než jsme doposud prezentovali.

 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

pořádá dne 27. 11. 2008 v 10:30

v Letenské 4, Praha 1

tiskovou konferenci

 na téma:

 Je archeologie v České republice schopna naplnit požadavky nového zákona
o památkovém fondu?

 

Věcný záměr nového zákona o památkovém fondu by měl být v současné době projednáván vládou. Ustanovení tohoto zákona předpokládají velké požadavky na rozšíření odborných míst v oblasti archeologické památkové péče. V letošním roce byl ukončen dvouletý mezinárodní projekt „Discovering the Archaeologists of Europe“ (Zkoumání evropské archeologické komunity), shrnující poznatky o archeologické obci ve dvanácti evropských zemích. Česká republika patří mezi země s horším postavením archeologie ve společnosti (měřeno velikostí jednotlivých institucí, počtem archeologů a jejich ohodnocením). Projekt, který bude představen na tiskové konferenci, naznačuje, že dostát požadavkům nového zákona o památkovém fondu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné. Ve výsledcích projektu se odrážejí i důvody tohoto pesimistického závěru, které nás vedou k ještě větším obavám o naše archelogické kulturní dědictví, než jsme doposud prezentovali.

 

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
ředitel

PhDr. Jan Frolík, CSc.
vedoucí oddělení záchranných výzkumů

Mgr. Jana Maříková-Kubková
tisková mluvčí
tel.: 728 432 341

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter