Třinácté století v Čechách. Pozdní kapitola vzestupu středověké Evropy (příspěvek k dějinám evropské integrace)
• Řešitel:
PhDr. Jan Klápště
• identifikační číslo:
IA90207
• Rok realizace:
1991-1993
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
vrcholný středověk - archeologie - integrace - Evropa
 
 
 
  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter