Tisková konference – nelegální sbírka archeologických předmětů, 10.01.2008

Ve dnech 3. a 4. ledna 2008 přinesl tisk informaci o objevení pozůstalosti s několika tisíci archeologických předmětů, které byly Úřadem pro zastupování státu předány k vyhodnocení Archeologickému ústavu AVČR, Praha, v. v. i. Zveřejněné informace byly nepřesné a zavádějící, skutečná hodnota sbírky je nevyčíslitelná, byť je její hodnota snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti.

ArÚ AVČR se proto rozhodl uspořádat tiskovou konferenci 10.1.2008 v 10.00 v knihovně ústavu v Letenské 4, Praha 1, kde bude veřejnosti v úplnosti sbírka představena a kde budou vysvětleny i okolnosti jejího nálezu a vysvětleny její další osudy.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter