Záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Kolína

Praha/Kolín. Od dubna letošního roku probíhá záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice I/38 kolem Kolína vedený Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i. Vede podél západního a jihozápadního okraje města. Letošní sezona se chýlí k závěru a výzkum přinesl velmi významné objevy.

Pro letošní rok končí sezóna na archeologickém výzkumu, který probíhá v trase obchvatu kolem Kolína. Investorem celé akce je Ředitelství silnic a dálnic Praha, hlavním dodavatelem pak firma Strabag. Jedná se o vůbec největší akci tohoto typu vedenou Archeologickým ústavem v Praze. „Prozatím je odkrytých cca 32 ha plochy, přičemž 24 ha lze označit jako archeologicky pozitivní“ říká vedoucí výzkumu Radka Šumberová.

Odkryta byla sídliště i pohřebiště téměř všech pravěkých kultur i lokality z raného středověku. „Za nejzajímavější lze označit nález tří neolitických rondelů, z nichž největší je současně i největším objektem svého typu v Evropě“ pokračuje vedoucí výzkumu. Výzkum velmi výrazně přispěje k poznání pravěkého vývoje Kolínska, současně je ojedinělou příležitostí zkoumat kontinuálně v pravěku osídlenou část krajiny v pásu o délce 8 km.

Ukončení prací předpokládáme v květnu roku 2009, pokud budou včas vyřešeny majetkové vztahy v druhé části trasy. Vzhledem k obrovskému množství archeologických situací byl původně vymezený čas na výzkum o 5 měsíců prodloužen a tato lhůta by měla být již dostačující.

.

Obr. 1: Plocha IV-2 – celkový pohled na plochu s vyznačenými objekty (foto ArÚ).

Obr. 2: Příkop 3 – postup výzkumu části vnějšího příkopu rondelu (foto ArÚ).

Obr. 3: Obj. 2517 – jáma štítarského stupně knovízské kultury s keramickou nádobou a skeletem dítěte (foto ArÚ)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter