Castrum Pragense 2

Soubor příspěvků k archeologii Pražského hradu zpřístupňuje materiál z výzkumu Lobkovického paláce, Starého probotství/čp. 48 a z Kanovnické ulice čp. 73 na Hradčanech. Zabývá se také dlaždicemi z Pražského hradu a hromadným nálezem mincí z tzv. Severního výběžku. Na příkladu románské basiliky sv. Víta předvádí konfrontaci liturgických a archeologických pramenů. Připojeny jsou dva texty z pozůstalosti I. Borkovského.

 

OBSAH:
I. Borkovský: Praha, výrobky a řemesla v 9. – 11. století.
I. Borkovský: O keramice.
T. Durdík – J. Frolík – P. Chotěbor: Stavební dějiny Lobkovického paláce na Pražském hradě ve středověku.
J. Frolík: Archeologický výzkum v Kanovnické ulici čp. 73 na Hradčanech.
J. Frolík: Dům pražského biskupa na Pražském hradě do konce 13. století na základě. archeologického výzkumu v roce 1984.
J. Frolík: Dlaždice 12. – 13. století z Pražského hradu.
J. Frolík – Z. Nemeškalová: Hromadný nález mincí ze 16. století na Pražském hradě.
J. Maříková-Kubková – D. Eben: Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter