Castrum Pragense 3 – Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů.

J. Frolík – J. Maříková-Kubková:
- Kostel Panny Marie.
- Basilika sv. Jiří.
- Rotunda sv. Víta.
- Basilika sv. Víta.
- Kaple Panny Marie (dnes sv. Anny) v Jiřském klášteře.
- Analýza zdiv.

E. Růžičková – A. Zeman:
- Malty na vybraných středověkých stavbách na Pražském hradě.

Exkurzy:
- M. J. Becker Human skeletal Remains Recovered from Excavations in the Area of the Church of the Virgin Mary.
- J. Petříčková Osteologické nálezy z kostela Panny Marie a z kaple Panny Marie v Jiřském klášteře.
- Fotografie z archeologických vkopů v chrámu sv. Víta uložené v Archívu Štenc.

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter