Castrum Pragense 4

K. Tomková:
- Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů, díl I.

Exkurzy:
- P. Vařeka: Stavební kultura předhradí Levého Hradce
- J. Maříková-Kubková: Základové zdivo levohradecké rotundy
- A. Zeman: Popis vzorku malty ze základového zdiva rotundy sv. Klimenta na Levém Hradci.
- P. Sommer: Levohradecký „lapis primarius“

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter