Mohutný obytný komplex naváže na pravěké a středověké osídlení v údolí Běchovického potoka

Praha Běchovice – V lednu letošního roku zahájil Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. výzkum na místě pravěkého sídliště a raně středověkého rozsáhlého, příkopem opevněného dvorce. Jedná se o unikátní nález, v Čechách jsou z raného středověku známy tři takové případy, z Prahy ani jeden. Bohužel nesprávným postupem investora byla přibližně polovina archeologických terénů odtěžena ještě před příchodem archeologů.

Na začátku ledna letošního roku se do ArÚ Praha dostala zpráva amatérského spolupracovníka o velkých zemních pracích v údolí Běchovického potoka. Na místo vyslaný expert okamžitě zahájil kroky k zastavení ničení archeologických terénů a vyvolal jednání o záchranném archeologickém výzkumu. „V tomto případě pochybil investor, který včas neoznámil stavbu,“ říká Jan Frolík, vedoucí oddělení záchranných výzkumů ArÚ Praha.

Na celkové ploše asi 14 000 m2 buduje firma Starkon Group Praha obytný areál „Centrum Běchovice“. Archeologové zde mají před sebou raně středověký opevněný dvorec, který v sobě spojoval sídelní a hospodářskou funkci. První zmínky o Běchovicích pocházejí až z první poloviny 13. století, archeologové posouvají dějiny obce přinejmenším o jedno století hlouběji, zatím na přelom 11. a 12. století. „Výzkum by mohl přinést nové informace o uspořádání tohoto zatím málo známého typu sídel,“ řekl vedoucí výzkumu Ladislav Varadzin a dodává: „Toto území ale bylo osídleno již v období mladšího pravěku, v období halštatu a laténu, a výzkum přináší i v tomto případě nové poznatky.“

Otázkou je, kolik budou mít archeologové času na osvětlení pravěkých a raně středověkých dějin Běchovic. „Přes veškerá pochybení se snažíme vyjít maximálně vstříc investorovi a nezdržovat stavbu,“ říká Jan Frolík a pokračuje: „zatím je smlouvou zajištěný výzkum na narušené části plochy, o výzkumu na zbylé ploše s nenarušenými středověkými a pravěkými objekty, se ještě jedná.“

 

 

     

 

 

Obr. 1: Stavební stroje odtěžují raně středověké terény (foto ArÚ).

Obr. 2: Příkop vymezující dvorec z 12. století (foto ArÚ).

Obr. 3: Terénní technik dokumentuje pravěký objekt (foto ArÚ).

Obr. 4: Vlevo vybagrovaná plocha, vpravo plocha čekající na práci archeologů (foto ArÚ).

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter