Castrum Pragense 7 – Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1

Publikace zpřístupňuje výsledky projektu z let 2001-2003. Představuje Pražský hrad nejen jako sídlo světské i duchovní elity, ale jako místo jejího posledního odpočinku od sklonku 9. století do novověku. Pozornost je věnována pohřebnímu ritu a hrobové výbavě příslušníků elity i dalších hradních obyvatel. Publikovány jsou výsledky mezioborové spolupráce v oblasti analýz kovových šperků a skleněných korálků. Závěrečný blok příspěvků podává základní informace o raně středověkém a novověkém horizontu pohřbívání v prostoru u Jízdárny, mj. v kontextu se studiem georeliéfu severního předpolí Pražského hradu. Resumé a katalog raně středověkých pohřebišť tvoří obsah dílu I.2.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter