• Autor:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
445 s. tab. a obr. v textu
• Jazyk publikace:
Česky

Publikace zpřístupňuje výsledky projektu z let 2001-2003. Představuje Pražský hrad nejen jako sídlo světské i duchovní elity, ale jako místo jejího posledního odpočinku od sklonku 9. století do novověku. Pozornost je věnována pohřebnímu ritu a hrobové výbavě příslušníků elity i dalších hradních obyvatel. Publikovány jsou výsledky mezioborové spolupráce v oblasti analýz kovových šperků a skleněných korálků. Závěrečný blok příspěvků podává základní informace o raně středověkém a novověkém horizontu pohřbívání v prostoru u Jízdárny, mj. v kontextu se studiem georeliéfu severního předpolí Pražského hradu. Resumé a katalog raně středověkých pohřebišť tvoří obsah dílu I.2.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
537,- Kč