pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů, Oddělení pravěké archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 347
e-mail: ungerarup.cas.cz
specializace: podoby a mechanismy fungování společností v závěru doby bronzové


Výzkumy:
32980 Zálezlice – stavba protipovodňové hráze


Projekty:
CE947 VirtualArch – Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/0002686 Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)
DF12P01OVV032 Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
Studium a zaměření:
Specializuje se na otázky podoby a mechanismu fungování společností v závěru doby bronzové a v současnosti je doktorandem na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinou FF UK v Praze (téma disertační práce „Problematika pohřebního ritu komplexu lužických popelnicových polí“). Dále se věnuje tzv. virtuální archeologii a metodám 3D dokumentace archeologických objektů. Působil na zahraničních výzkumech v Turecku (Güvercinkayasi + Tepecik – Çiftlik), Afghánistánu (Mes Aynak) a spolupracuje na projektu digitální obnovy památek v Sýrii a Iráku (Project Mosul).

*

Výzkumy:
Slaný – Pražská brána

Zálezlice – Protipovodňová hráz

Vinoř – V Žabokřiku

*

Bibliografie:

Bibliografie na academia.edu: https://cuni.academia.edu/JiriUnger

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter