pracoviště: Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie
pracovní zařazení: archeobotanik
telefon: 257 014 309
e-mail: kozakovaarup.cas.cz
specializace: paleoekologie, pylová analýza, vývoj vegetace v holocénu a vznik kulturní krajiny, středověká kulturní krajina


Projekty:
GA404/08/1696 Zázemí raně středověkého hradiště jako ekonomický systém
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.
IAA800020706 Rekonstrukce životního prostředí a ekonomiky raně středověké aglomerace Žatec
IAAX00020701 Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů
GV404/97/K024 Sídelní prostor pravěkých Čech. Přínos nedestruktivních metod archeologického výzkumu.
Výběr z publikační činnosti:
2016
Kozáková, R. – Trefný, M. – Postránecká, K. 2016: Using pollen analysis to detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked flagon from Ostrov u Stříbra (okr. Tachov/CZ) near Pilsen. Archäologische Korrespondenzblatt/46 – 75-87.

2015
Kozáková, R. – Pokorný, P. – Peša, V. – Danielisová, B. – Čuláková, K. – Svobodová-Svitavská, H. 2015: Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric “wilderness”? Review of Palaeobotany and Palynology 220, 29-43.

2014
Kozáková, R. – Pokorný, P. – Mařík, J. – Čulíková, V. – Boháčová, I. – Pokorná, A. 2014: Early to high medieval colonization and alluvial landscape
transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. / Vegetation History and Archaeobotany 23, 701-718.

2013
Čech, P. – Kočár, P. – Kozáková, R. – Kočárová, R. 2013: Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci. Archeologický ústav AVČR, Praha.

2012
Abraham, V. – Kozáková, R. 2012: Relative pollen productivity estimates in the modern agricultural landscape of Central Bohemia (Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology 179: 1–12.

Peša, V. – Kozáková, R. 2012: Die nacheiszeitliche Landschaftsentwicklung des Lausitzer Gebirges / Vývoj krajiny Lužických hor za posledních 15 000 let. In: Auf den Spuren der Germanen/Po stopách germánů, Museum der Westlausitz Kamenz, 128-143.

2011
Kozáková, R. – Šamonil, P. – Kuneš, P. – Novák, J. – Kočár, P. – Kočárová, R. 2011: Contrasting local and regional Holocene histories of Abies alba in the Czech Republic in relation to human impact: Evidence from forestry, pollen and anthracological data. The Holocene 21(3): 431-444.

2009
Kozáková, R. – Pokorný, P. – Havrda, J. – Jankovská, V. 2009: The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data-set from the medieval city of Prague (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany 18: 477-488.

Kozáková, R. – Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu. Veronica 6: 1-4.

2008
Kozáková, R. – Boháčová, I. 2008: Přírodní prostředí Pražského hradu a jeho zázemí v raném středověku – výpověď pylové analýzy sedimentů ze III. nádvoří. Archeologické rozhledy 60: 547-564

2007
Kozáková, R. – Pokorný, P. 2007: Dynamics of the biotopes at the edge of a medieval town: pollen analysis of Vltava river sediments in Prague, Czech Republic. Preslia 79: 259-281.

2006
Kozáková, R. – Kaplan, M. 2006: Příspěvek pylové analýzy k rekonstrukci přírodních poměrů v okolí Libice nad Cidlinou. Archeologické rozhledy 58:540-549.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter