Mediaevalia Archaeologica 3: Levobřežní Praha v raném středověku
• Řešitel:
Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.
• identifikační číslo:
IAE8002107
• Rok realizace:
2001
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
raný středověk - sídelní aglomerace - Pražský hrad - opevnění - archeobotanika
 
 
 

Sborník slučuje studie zaměřené na poznání nejstarších dějin Pražského hradu a Malé Strany. Důkladně dokumentovaný výklad o archeologických nálezech prvně zveřejňuje a zároveň soustavně hodnotí nálezy konstrukcí z 8. – 9. století, odkrytých v průběhu dlouhodobého výzkumu. Tyto poznatky, stejně jako výsledky rozboru zbytků tehdejší vegetace a míry jejího ovlivnění lidskou činností, podstatně mění dosavadní názory o počátcích sídliště na úpatí hradní ostrožny i o vývoji opevnění centra českého státu. Úloha surovinových zdrojů je rozebrána v rámci rekonstrukce geologické a hydrogeologické situace. Metodika výzkumu, jehož výsledky zde jsou předloženy, řadí česká archeologická pracoviště k evropské špičce.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter