Archeologický ústav v Praze slaví devadesáté narozeniny

V letošním roce Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. slavil své devadesáté narozeniny. V průběhu roku představil veřejnosti největší kompendium nejstarších dějin našeho regionu – osmidílnou publikaci „Archeologie pravěkých Čech“, uspořádal přednáškový cyklus pro veřejnost, veřejnou prezentaci pracoviště a hlavně, spolupracoval na dokumentárním filmu „Současnost minulosti“, který vytvořilo Studio KF a Česká televize za přispění Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Archeologický ústav v Praze byl založen v listopadu roku 1919, oficiálně ale úřadovat začal v lednu 1920. Jeho počátky byly skromné, ale postupem času se z něj stalo pracoviště s vysokou vědeckou úrovní, které sledovalo evropské i světové trendy v oboru. Od počátku byl personálně propojen s vysokými školami a jeho pracovníci se podíleli a podílejí na výchově nových generací badatelů. Výsledy a zpracováním výzkumů lokalit jako je např. Pražský hrad, Budeč, Libice, Závist, Bylany (a mohli bychom jmenovat desítky dalších) se ústav podílel na diskusi o dějinách našeho regionu. Ve vedení ústavu i na jednotlivých výzkumech působila řada významných osobností české vědy jako např. Lubor Niederle (první ředitel), Jaroslav Böhm, Jan Filip, Ivan Borkovský a další. Přinejmenším od období po druhé světové válce se ústav rozvíjí jako interdisciplinární pracoviště, které vedle klasických archeologických disciplín dává růst takovým oborům jako je antropologie, archeozoologie, paleoekologie, paleobotanika atd.

Devadesátiletá historie ústavu je napínavá, plná zvratů, zvlášť v obdobích kolem druhé světové války a po ní, plná významných objevů a zajímavých osobností. V červnu až září 2009 byl proto v prostorách Archeologického ústavu v Praze, jeho základnách, na aktuálních výzkumech či místech významných výzkumů historických, natočen dokumentární film „Současnost minulosti“, jenž si vzal za úkol, alespoň částečně, tento příběh přiblížit. Na základě výpovědi více než třicítky odborníků, představení současné podoby jednotlivých pracovišť a laboratoří, archivních materiálů ARU Praha, Národního filmového archivu, archivu Krátkého filmu a soukromých archivů jednotlivých badatelů vytvořil režisér Petr Prchal, kameraman Stano Slušný a producent Jan Krása dokumentární film o délce 56 minut.

Jeho premiéra je 29. 12. v 16:55 na ČT2, reprizován bude 30. 12. v 10:00 také na ČT2.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter