Artefakty v neolitické společnosti. Jejich status a role
• Řešitel:
Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
• identifikační číslo:
IAA800020701
• Rok realizace:
2007 - 2009
• Agentura:
GA AV ČR
• klíčová slova:
neolit - artefakty - etnoarcheologie - interpretace
 
 
 

Dosavadní syntézy českého neolitu postrádají odraz nových teoretických pohledů obsažených v postprocesuální a kognitivní archeologii. Cílem projektu je kritické přehodnocení dosavadní interpretace neolitické společnosti. Výsledek projektu poskytne analýzu struktury neolitického společnosti jako v pořadí třetí práci uzavírající určitou etapu zpracování neolitických nálezů z lokality Bylany u Kutné Hory. Problémové okruhy s projektem spojené a časový rozvrh lze vyznačit jako: a) geneze neolitického osídlení b) vztah předovýchodního a středoevropského neolitu c) svébytnost středoevropského neolitického vývoje d) nejdůležitější charakteristiky kulturního systému: symbolická role artefaktů, jejich kognitivní význam, životní cyklus a společenský status. Výstupem bude: 1) publikace o artefaktuálním obrazu neolitické společnosti, 2) přehledný úvod do etnoarcheologie.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter